Blogger news

Home » » Pandangan Al-Quran Tentang Manusia

Pandangan Al-Quran Tentang Manusia

Written By Unknown on Saturday 24 November 2012 | 04:06

Selamat pagi sob......
Walapun masih pagi and masih ngantuk nie hrus tetep semangat ya gk sob????
ok dh sob Berhubung sekarang hari juma'at saya akan kasih sedikit ceramah nie hehehehe.....
bkan cramah sih tapi siraman rohani dikit.......
ok dh kali ini Pos saya berjudul "Pandangan Al-Quran Tentang Manusia" ok dh ini dia silahkan lihat lihat ya sob n jngn lupa kasih komen ok


...............


MANUSIA
DALAM PANDANGAN QUR’AN…
Dalam Al Qur’an, manusia berulang kali diangkat derajatnya mengungguli alam surga dan bumi bahkan malaikat…, tetapi pada saat yang sama mereka juga direndahkan ke tempat yang paling hina bahkan lebih rendah daripada hewan. Oleh karena itu, derajat kemuliaan manusia dapat diraih tergantung sikap dan perilaku dirinya sendiri, sehingga nasib akhir dirinya pun, mereka yang menetapkan. Mau jalan taat atau jalan sesat…? Itulah sebabnya, kenapa nasib seseorang dapat dirubah. Hasil akhir dari upaya manusia, Allah SWT yang menentukan. Berikut ini akan dipaparkan bagaimana pandangan Al Qur’an terhadap manusia, baik yang positip maupun yang negatipnya.


·        SEGI-SEGI POSITIP MANUSIA

1.            Manusia adalah khalifah Tuhan di muka bumi.

..............................
 
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat : "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi…" mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau…?" Tuhan berfirman : "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Al Baqarah : 30)

..............................

Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al An’aam : 165)
2.            Dibandingkan makhluq lain, manusia mempunyai kapasitas intelegensia yang paling tinggi.

..............................

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada Para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar…!". Mereka menjawab: "Maha suci Engkau, tidak ada yang Kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini…" Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku katakan kepadamu, bahwa Sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan…?"  (Al Baqarah : 31-33)


3.            Manusia mempunyai kecenderungan dekat kepada Allah SWT. Dengan kata lain, manusia sadar akan kehadiran Allah SWT, jauh di dasar sanubari mereka.

..............................

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu…?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi…". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (Al Araf : 172)


..............................


Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak (kedatangannya)…
(Ar Rum : 43)


4.            Manusia dalam fitrahnya, memiliki sekumpulan unsur surgawi yang luhur, yang berbeda dengan unsur-unsur badani, yang berbeda dengan unsur binatang. Unsur-unsur itu merupakan suatu senyawa antara alam nyata dan metafisika, antara rasa dan non rasa, antara jiwa dan raga.

..............................


Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur…(As Sajdah : 9)


5.            Penciptaan manusia benar-benar telah diperhitungkan secara teliti, bukan suatu kebetulan. Karena manusia merupakan makhluq pilihan.

..............................


Kemudian Tuhannya memilihnya, Maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk…(Thahaa : 122)


6.            Manusia bersifat bebas dan merdeka. Mereka diberi kepercayaan penuh oleh Allah SWT, dibekali dengan risalah yang diturunkan melalui para nabi dan dikaruniai rasa tanggung jawab. Mereka bebas memilih kebahagiaan atau kesengsaraan dalam hidupnya.

..............................

 “Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al Qur’an kepadamu (Muhammad) dengan berangsur-angsur…” (Al Insaan : 23)


...............

Seperti biasa lah sob......
yang di atas belum komplit, karna menghemat waktu and untuk kenyamanan para pembaca juga biar loading nya gk lama (modus males ngetiknya) hehehe
ok dh seperti biasa buat yang mau lihat lebih lengkap tanpa loading danjga bagi yang mau download bisa download dan melihat dengan mengklik gambar di bawah ini :

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © 2011. Centry_jazz.blog - All Rights Reserved
Template Created by
Proudly powered by Entrys Informatika